Skælskør Antenneforening

Kontaktperson
Allan Nicolaisen
Hesselhaven 22
4230 Skælskør
20658161
anicolaisen@stofanet.dkBestyrelse og adresser

Allan Nicolaisen, formand
anicolaisen@stofanet.dk

Aage Weinreich, ttv-ansvarlig
aawein@stofanet.dk

Per Rasmussen, næstformand & Scala-ansvarlig
pras@stofanet.dk

Jessie Pedersen, sekretær
jp333@stofanet.dk

Jørgen Thomsen, kasserer
joergenkt@stofanet.dk

Aage Weinreich
TTV-ansvarlig & teknik
Næstvedvej 9
4230 Skælskør
20851769
aawein@stofanet.dk
Skælskør Antenneforening

Baggrund
Ifølge en bekendtgørelse fra Forskningsministeren er der oprettet en Antenneforening i Skælskør kommune, da vi som abonnenter ikke selv ejer fællesantenneanlægget.

Formål
Opgaven for Antenneforeningen er at fremkomme med forslag til Telia Stofa om programvalg inden for nogle givne rammer. Bestyrelsen arbejder derfor løbende med at få undersøgt hvad abonnenterne er interesseret i at se, hvilke programmer der er mulighed for at modtage og hvad disse koster. I den forbindelse afprøves forskellige programmer i kortere eller længere tid, og abonnenterne kan så træffe beslutning om programvalg ud fra interesse og økonomiske omkostninger på de årlige generalforsamlinger.

Ud over forslag til programvalg er det også bestyrelsens ønske på lidt længere sigt at varetage medlemmernes interesse i forbindelse med en løbende udbygning af fællesantenneanlægget. Her skal vi forsøge at få den bedste løsning, dvs. den mest økonomiske og fremtidssikre udbygning.

Information
Bestyrelsen vil løbende orientere om prøveprogrammer, programvalg etc. på Informationskanalen på kanal 6 (både "rulletekster" og teksttv (TTV))

Med venlig hilsen
Skælskør Antenneforening

  03-02-2011 15:38:27